HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre danışmanlık hizmeti, "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve " Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği " kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz yetki doğrultusunda, konusunda uzman kadromuz ile çevre konularında;

Saha Denetimi: İşletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çevre açısından çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime işletmenin mevcut durumu rapor şeklinde sunulmaktadır.

Dokümantasyon Denetimi ile Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri: Çevre mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirmektedir. Tespitler yapılıp raporlandıktan sonra yönetimle birlikte aksiyon planı oluşturulmakta ve lisans için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yasal Uygunluk Değerlendirmesi: İşletmenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde mevcut durum yasal süreç açısından değerlendirilir.

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi: Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken iç tetkik raporlarının hazırlanarak işletmeye sunulur.

Rutin/Aylık Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi: Her denetim sonrası uzmanlarımız yönetime rapor sunmakta ve işletmedeki gelişmeleri takip etmektedir.

Atık Yönetimi Danışmanlığı: Tesisler için en büyük sıkıntılardan biri olan üretim esnasında veya sonrasında çıkan atıkların doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu yönetim hem çevresel açıdan önem arz etmekte hem de mevzuatlar kapsamında zorunlu kılınmaktadır. Tesisler için hazırlanan endüstriyel atık yönetim planları bu işin önemli bir aşaması olup belli periyotlarla güncellenmektedir.

Beyanların Yapılması: Çevre Mevzuatı kapsamında Mart ayı sonuna kadar Tehlikeli Atık Beyanı, Şubat ayı sonuna kadar Atık Yağ Beyanı ve gerekli diğer beyanlar yapılmaktadır. Ayrıca belli periyotlarla Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmaktadır. İşletmenin kapsamına göre Bekra Bildirimi ve Kimyasal Bildirimleri gerçekleştirilmektedir.

Atık Envanterinin Oluşturulması: İşletmenin atık envanterinin oluşturulması, atık alanının tasarımına teknik destek verilmesi atıkların bertaraf firmalarına tesliminde teknik destek verilmesi sağlanmaktadır.

Çevre Eğitimlerinin Verilmesi: Eğitim Planı oluşturularak slaytlar eşliğinde Temel Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı eğitimlerinin verilmesi, Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Sertifikası” düzenlenmesi ve çalışanların konu ile ilgili olarak motive edilmesi sağlanmaktadır.