HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Çevre Eğitim Programları

 

1982 Anayasasının 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" denilmektedir. Bu maddeyi ilke edinerek, çevre bilincinin oluşturulması amacı ile hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde uzman kadromuz tarafından tesis çalışanlarına aşağıdaki konularda düzenli olarak Çevre Eğitimi verilmektedir.

 

Çevrenin Önemi ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları

 

Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıklar ve Çeşitleri (İşletmeden Kaynaklanan Atık ve Çeşitleri)

 

Geri Kazanılabilir Atıklar ve Geri Kazanımın Önemi

 

Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar ve Görevler

 

Çevresel Yaptırımlar