HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Sera Gazı İzleme Planı ve Emisyon Raporlarının Hazırlanması

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17 Mayıs 2014 Cumartesi tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede ve bu yönetmelikle ilgili olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ 22 Temmuz 2014 Salı tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu yönetmelik ve tebliğ kapsamına giren tesislerin izleme ve raporları firmamız tarafından hazırlanmakta olup bu kapsamda tesislere ayrıca danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Yönetmelik kapsamında yer alan tesislerin 01 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda iletmek ve 01 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazlarını izlemek ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda sunmakla yükümlüdürler.

31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tesis veya faaliyetler 2015 ve 2016 yıllarına ait emisyon raporlarının doğrulanması maksadıyla doğrulayıcı kuruluşlarla 30.06.2017 tarihine kadar sözleşme yapmak ve doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını 31.10.2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla yükümlüdürler.