HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

BEKRA ve Kimyasal Veri Bildirim Hizmetleri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında tesislerinde yılda bir ton ve üzeri yönetmelikte belirtilen kimyasalları üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal eden işletmelerin firmamız tarafından kimyasal envanterleri çıkartılmakta ve ilgili bildirimleri Bakanlığa elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.
 
Bu Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2'sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya bulunduracak kuruluşların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini (BEKRA) kullanarak elektronik ortamda bildirme zorunluluğu vardır.